Doplnky k montáži

 Inštalačný uzol je možné objednať už zhotovený súčastne s kotlom .

                                                    

Kontakt

Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS č.živ.reg.210-24483
Tôňska cesta 317/22,
Dolný Štál 93010 Slovenská republika
+421908409005


info@stropuva.net